atgal - english - titulinis - turinys

ĮPĖDINIŲ PAIEŠKA

Advokatų kontora "Foresta" buvo įkurta 1991 metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Kontora įdarbino teisininkus ir giminės istorinio medžio sudarytojus - genealogistus, anksčiau dirbusius Injurkolegijos atstovybėje (Injurkolegija –  teisininkų asociacija, kuri Lietuvoje veikė nuo 1962 metų ir specializavosi tarptautinės privatinės teisės srityje, atstovaujant piliečius užsienio teisinėse institucijose palikimo, pensijų gavimo klausimais).
Paveldėjimų iš užsienio srityje pradėjome specializuotis pirmieji Lietuvoje.

Paveldėjimų skyriuje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai. Čia dirbantys teisininkai yra Lietuvos advokatų kolegijos nariai. Genealogistai turi aukštąjį istorinį išsilavinimą, yra baigę Vilniaus universitetą.

Mus gerai žino ir vertina kaip specialistus Lietuvos teisinė visuomenė bei užsienio teisininkai, valdžios institucijos. Kontoros advokatai yra taip pat Tarptautinės advokatų asociacijos (IBA) nariai ir savo veikloje vadovaujasi visuotinai priimtomis aukštos moralės normomis ir advokatų profesinės etikos taisyklėmis.

Į mus kreipiasi įvairios Lietuvos ir  užsienio institucijos ir piliečiai giminių paieškojimo, giminystės įrodymo ir įpėdinystės teisių gynimo klausimais arba tiesiog konsultacijos užsienio paveldėjimo teisės srityje. Tai:

  • įstatyminiai ir testamentiniai įpėdiniai;

  • testamento vykdytojai ir patikėtiniai;

  • užsienio advokatai ir genealogistai;

  • teismai;

  • Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas;

  • užsienio valstybių ambasados Lietuvoje;

  • Lietuvos ambasados užsienio valstybėse;

  • Lietuvos notarų rūmai ir notarai;

  • Mokesčių inspekcijos.

Atlikdami genealoginius tyrimus, mūsų specialistai vyksta į komandiruotes po Lietuvą bei į kaimynines valstybes, kaip to reikalauja klientų interesai. Mes taip pat turime bendradarbių Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje ir kt., iš kur turime galimybę gauti reikalingus mūsų klientų teisėms įrodyti dokumentus.
Mes išreikalaujame ir parengiame   šiuos dokumentus, kurie pateikiami užsienio valstybių paveldėjimo teismams, įrodinėjant mūsų klientų turtines teises į palikimą: genealoginius medžius, metrikacijos liudijimus, atitinkamai išverstus į užsienio kalbą bei legalizuotus nustatyta tvarka, afidevitus, deklaracijas, liudytojų parodymų aktus, pakvitavimus ir kitus reikalingus dokumentus. Mūsų advokatai ir genealogistai taip pat duoda parodymus užsienio paveldėjimų teismuose.

Dažniausiai mes dirbame, avansuodami savo darbu klientą, t.y. neimdami honoraro sutarties dėl teisinės pagalbos sudarymo metu. Tokiu atveju advokato honoraras sumokamas, išrūpinus klientui palikimą. Tačiau galime dirbti ir kitomis su klientu sutartomis sąlygomis.
Apie 150 Lietuvoje ir kitose valstybėse, kuriose mes dirbame, gyvenančių įpėdinių kiekvienais metais nieko nežinotų, kad gali pretenduoti į užsienyje atsiradusį savo tolimo giminaičio palikimą, ir jo negautų, jei ne mūsų paveldėjimo skyriaus sėkmingas darbas.

 

atgal - english - titulinis - turinys