atgal - english - titulinis - turinys - pirmyn

VEIKLOS SRITYS

Kompanijų teisė:
Kontoros teisininkai (toliau tekste – kontora) konsultuoja visais pagrindiniais bendrovių veiklos teisiniais aspektais, įskaitant bendrovių steigimą, reorganizavimą bei likvidavimą, bendrovių kapitalą ir valdymo struktūrą, akcininkų teisių užtikrinimą ir kitais klausimais.
Konsultuodama kompanijų teisės klausimais, kontora taip pat rengia bei padeda parengti įvairaus pobūdžio sutartis: valdymo, akcininkų ir kt.

Bankininkystė ir finansai:
Mes atstovaujame klientams, sudarantiems įvairaus pobūdžio finansinius sandorius, apimančius bendrovių finansavimą, paskolų ėmimą ir teikimą, įvairių skolinimosi instrumentų sukūrimą. Šiose srityse mes taip pat klientams teikiame ir  visapusiškas atstovavimo teisme bei kitose institucijose paslaugas.
Atstovaudama bankams, paskolų gavėjams ir investiciniams fondams, kontora dalyvavo ne viename tarptautiniame ir vietiniame finansavimo projekte.
Kontora yra pagelbėjusi ne vienai užsienio finansinei institucijai ar investuotojui, steigiant dukterines įmones ar atstovybes Baltijos šalyse, konsultavo įvairiais skolos ir kapitalo investicijų teisiniais ir valstybinio reguliavimo aspektais.

Nekilnojamas turtas:
Kontora teikia pagalbą klientams, sudarantiems komercinius nekilnojamojo turto sandorius. Teikiamos paslaugos apima nekilnojamojo turto bendrovių steigimą, turto įgijimo, nuomos, įkeitimo ir kt. sandorių projektų parengimą, teisinių sandorių įregistravimą atitinkamuose valstybiniuose registruose. Kontora konsultuoja klientus, nuomojančius turtą savo verslo reikalams, atlieka nekilnojamo turto teisinės būklės patikrinimą.

Įmonių susijungimas ir įgijimas:
Kontora pastaraisiais metais dalyvavo, sudarant visą eilę stambių bendrovių susijungimo ir įsigijimo sandorių Lietuvoje. Šiuose sandoriuose mes atstovavome įvairioms šalims, įskaitant pardavėjus, pirkėjus, finansuotojus ir bendrovių vadovybę. Ryšium su tuo, kontora, be kita ko, atlieka įmonių teisinį patikrinimą (“legal due diligence”), teikia teisines išvadas dėl bendrovių padėties, sudaromų sandorių teisėtumo ir galimumo įvykdyti, ir pan. Konsultuodama kompanijas įgyjančius klientus, kontora paprastai ir po įgijimo toliau teikia paslaugas klientams ir jų įgytoms bendrovėms.
Pastaraisiais metais atlikdama užsakymus klientų – užsienio investuotojų – prašymu, mūsų advokatų kontora atliko teisinius patikrinimus pagrindinėse Lietuvos įmonėse, vykdančiose veiklą maisto, medžio apdirbimo pramonės, energetikos pramonės, draudimo ir telekomunikacijų srityse.

Ryšiai, technologijos ir visuomenės informavimas:
Telekomunikacijų srityje kontora yra dalyvavusi projektuose, susijusiuose su bevielio, satelitinio ir kabelinio ryšio steigimu ir paslaugų teikimu (ir tokio ryšio paslaugų teikimo licencijavimu) bei Interneto paslaugų tekimu. Kontora turi patirties, steigiant komercinę televiziją ir radiją Lietuvoje.
Kontora atstovauja užsienio investuotojus į telekomunikacijų verslą, įskaitant mobiliojo ryšio operatorius ir televizijos programų transliuotojus.

Konkurencija:
Kontora yra įgijusi nemažai patirties,  teikdama pagalbą, sudarant ir įgyvendinant konkurencijos normų laikymosi programas, teikiant dokumentus Lietuvos konkurencijos tarybai, taip pat konsultuodama, pavyzdžiui, sutarčių rengimo klausimais arba, kaip konkurenciją reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai įtakoja bendrovių, užsiimančių verslu Lietuvoje, veiklą.

Darbo teisė:
Kontora konsultuoja visais darbdavio ir darbuotojo santykių teisiniais aspektais, remdamasi Lietuvos Respublikos darbo teise.
Teikdama šios srities paslaugas, kontora rengia darbo sutartis, atstovauja šalims teisme; konsultuoja dėl ieškinių, susijusių su darbo santykių su darbuotojais nutraukimu bei neteisėtu atleidimu iš darbo, užsieniečių leidimų dirbti  ir vizų gavimo klausimais.

Energetika:
Kontora teikia konsultacijas plataus spektro klausimais, susijusiais su energetika, įskaitant teisinio reglamentavimo klausimus, energijos gamybos, perdavimo bei prekybos teisinius klausimus, konkurencijos ir antimonopolinius klausimus, sutartis su vyriausybinėmis įstaigomis ir priežiūros institucijomis.

Įmonių bankroto teisė:
Kontora konsultuoja visais pagrindiniais įmonių nemokumo aspektais, bankroto bylų iškėlimo, bankroto proceso administravimo, bankrutavusių ar nemokių įmonių likvidavimo teisiniais klausimais.

Skolų išieškojimas:
Kontora teikia atstovavimo darybose ir teisme paslaugas, nustatant ir sprendžiant su atsiskaitymais susijusius ginčus.

Draudimas:
Kontora atstovauja vietiniams ir tarptautiniams klientams projektuose, kurie susiję su draudimo verslu, įskaitant draudimo įmonių privatizavimą, steigimą, organizavimą ir finansavimą. Konsultuojame įvairiais draudimo sutarčių teisiniais aspektais.

Intelektinė nuosavybė:
Kontora neretai yra prašoma atstovauti klientams, sprendžiant intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ginčus, bei konsultuoti kitais intelektinės nuosavybės gynimo teisiniais aspektais.

Mokesčių teisė:
Kontora teikia bendro pobūdžio konsultacijas mokesčių teisės klausimais.

Ieškiniai, atstovavimas teisme ir arbitražas:
Kontora konsultuoja ir teikia pagalbą sprendžiant ginčus visose komercinės teisės srityse. Viena iš pagrindinių kontoros veiklos sričių šiuo klausimu yra sutarčių teisės ginčai, tačiau ji taip pat atstovauja klientams ir teisiniuose ginčuose ir tokiose srityse kaip intelektinė nuosavybė, darbo teisė, mokesčiai.

atgal - english - titulinis - turinys - pirmyn